National Infrastructure for human virtualization and remote presence

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

Datan kerääminen ja digitointi muuttavat yhteiskunnan. Teknologinen siirtymä mikro- (keho ja yksilö), meso- (ryhmät) ja makrotasolla (kulttuurit) vaikuttaa radikaalisti koko ihmisen kokemusmaailmaan. Havaintomateriaalia hyödyntävät keinoälysovellukset muuttavat oleellisesti ihmisten välistä vuorovaikutusta, muotoilua, oppimista, mediaa, taidetta, robotiikkaa ja terveydenhuoltoa. Yksittäiset tutkimusryhmät tai yliopistot eivät pysty tutkimaan tätä kokonaisuutta. MAGICS koostaa eri yliopistojen huippulaitteistot kansalliseksi verkostoinfrastruktuuriksi tämän kokonaisuuden tutkimuksen kiihdyttämiseksi. Aalto fokusoi ihmisen toiminnan mittaamiseen ja digitoimiseen; TAU multimodaaliseen keholliseen vuorovaikutukseen, pelikulttuureihin, visuaalisen tiedon esittämiseen ja visuaalisten digitaalisten maailmojen rakentamiseen; Uniarts valottaa tätä kokonaisuutta taiteen näkökulmasta. Tutkimme ja kehitämme yhteistyössä teollisuuspartnereidemme kanssa jaettuja digitaalisia tiloja ja etäläsnäoloa.
AkronyymiMAGICS
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/07/202030/11/2021

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.