Pyrolyysin mallinnuksella paloturvallisia materiaaleja

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

Tutkimuksella pyritään parantamaan biomateriaalien paloturvallisuutta analysoimalla laskennallisesti niiden lämpöhajoamista. Kaasumaisten ja jähmeiden hajoamistuotteiden muodostumista tutkitaan reaktiivisen molekyylidynamiikan avulla, tarkoituksena selittää ja optimoida palonsuojakemikaalien toimintaa. Hiilikerroksen halkeilua ja halkeamien välttämiseksi tehtäviä toimia mallinnetaan materiaalipistementelmällä. Tarkoituksena on parantaa hiiltyvien materiaalien luontaista palonkestävyyttä. Lopuksi näiden hienojakoisten mallien tuloksista johdetaan makroskooppisen, virtauslaskentaan perustuvan palosimulointimallin pyrolyysiparametrit, jotta tuloksia voidaan hyödyntää insinöörilaskuissa.
LyhytotsikkoHostikka/FISAMA
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/09/201631/12/2020