Finnish Industry New age 3D

Projekti: Business Finland: Other research funding

Lisätietoja

Tiivistelmä

FIN3D – Finnish Industry New Age 3D – on valimo- ja konepajateollisuuden kehityshanke, jolla edistetään suomalaisen teollisuuden valmiuksia käyttöönottaa mahdollistavia digitaalisia teknologiota kuten teollista internetiä sekä 3D-tulostuksen hyödyntämistä. Tutkimuksen motivoijana on kehittyneiden maiden teollisen toiminnan siirtyminen globaaleihin arvoketjuihin, teollisuuden muuttuneet asiakasvaatimukset ja yleistyvät digitaaliset teknologiat.

Tutkimuksessa selvitetään uusien toimintamallien ja teknologioiden käyttöä suomalaisen teollisuudelle ominaisessa ympäristössä yksittäiskappale- ja piensarjatuotannossa. Hankkeen tutkimus on laaja-alainen arvoketjukokonaisuuden huomioimiseksi.

Digitaalisen arvoketjun ja teollisen rakenteiden uudistumisen tutkimuskohteita ovat tuotanto-osien digitaalinen tunnistaminen, erityyppisten 3D-tulostusteknologioiden käyttö, IoT-pohjaisen monitorointinäkymän toteuttaminen ja digitaalisia tuotantomenetelmiä hyödyntävän vaihtoehtoisten tuotantotapaketjujen muodostaminen. Lisäksi tutkimus kohdistuu 3D-viimeistelyyn; prosessiin, jolla arvoketjussa suoritetaan mahdollisesti eri tavoin valmistetun aihion viimeistely lopputuotteeksi digitaalisia menetelmiä hyödyntäen.

Hankkeessa selvitetään valukappaleiden digitaaliset seurantamenetelmät, digitaalisen valmistuksen tuotantoskenaariot valimoteollisuudessa, instrumentoidaan konepajalaite sekä 3D-tulostin IoT-antureilla ja toteutetaan tilatiedon välitys bIoTope-alustalle ja tuotannonohjaus-monitorointiin. 3D-viimestelykokeilla selvitetään eri valmistusprosesseien kappaleiden jälkikäsittelyerot.
.
Hankkeen suorittaa Aalto yliopiston tutkimusryhmää Insinööritieteiden ja tietotekniikan laitoksilta. Hanke hyödyntää aikaisempien ja meneillään olevien projektien tuloksia mm. EIT-digital ”Cyber Physical Systems”, EU- Horizon 2020 rahoitettua bIoTope-projektia sekä toteuttaa Aallossa tehtyä Future Foundry-tutkimusta.
LyhytotsikkoFINN 3D
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/10/201630/04/2019

Organisaatiot

Projektit osallistujaa

ID: 9012070