Suomen Hila- ja Pilvilaskenta Vaihe 2: datatieteen mahdollistaminen

Projekti: Academy of Finland: Other research funding

Lisätietoja

Tiivistelmä

Laskenta on nopeasti kehittymässä internetin yli hajautetuksi. Tavalliset kansalaiset säilyttävät jo henkilökohtaisiä sähköpostejaan ja valokuviaan suurten kaupallisten toimijoiden palvelimilla, ilman mitään tietoa tai mielenkiintoa siitä missä tieto on fyysisesti tallennettu. Tämän on mahdollistanut tietojenkäsittelytieteen, fysiikan, ja insinööriteteiden valtava kehitys, joka on vuorostaan mahdollistanut nopeiden tietokoneiden kehityksen ja nopean informaatiosiirron koko maapallon yli. Tieteellinen laskenta on ollut hajautetun hila- ja pilvilaskennan eturintamassa. Tässä hakemuksessa esitetään tapa kehittää koherentti hila- ja pilvilaskentainfrastruktuuri Suomeen, etenkin sen kapasiteetin laajentamista suurten datamäärien analyysiin, monitieteisen datatieteen mahdollistamiseksi.
LyhytotsikkoFiri FGCI2/Lähdesmäki
AkronyymiFGCI
TilaKäynnissä
Todellinen alku/loppupvm01/01/201831/12/2019

Organisaatiot

Projektit osallistujaa

ID: 11288378