Finland-Korea Collaboration on Network Cloudification

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

Mobiiliverkoista on tulossa nykyaikaisten yhteiskuntien keskeinen infrastruktuuri ja siksi on erittäin tärkeää, että samanmieliset demokraattiset maat ottavat johtoaseman teknologian kehityksessä turvallisuuteen ja luottamukseen liittyvien ongelmien välttämiseksi. Suomi ja Korea ovat ICT-kehityksen kärjessä ja voivat yhdessä vaikuttaa suuresti teknologian kehityssuuntaan. Tässä projektissa pyrimme kehittämään uuden älykkään palveluvetoisen hajautetun 6G-verkkoarkkitehtuurin, joka integroi saumattomasti radiopääsyverkon, reunalaskennan ja kiinteän verkon täysin ohjelmoitavaksi koko maanosan kattavaksi verkoksi. Kehitettyä,suomalaisen ja korealaisen testiympäristön integroivaa ohjelmoitavaa verkkoa hyödynnetään toimialakohtaisten vertikaalisten sovellusten demonstroimiseen. Hanke on suunniteltu kaksivaiheiseksi: Valmisteluprojekti (vaihe I) syksyllä 2023 ja varsinainen Suomi-Korea yhteishanke (vaihe II) vuosina 2024 - 2026. Projektin aikajana on linjassa 3GPP-standardisoinnin kanssa. Projekti päättyy samaan aikaan, kun 6G-standardoinnin odotetaan alkavan (julkaisusta 21 eteenpäin). Tämä hanke auttaa muuttamaan matkapuhelinverkon verkkopalveluiden kehitystä operaattorivetoisemmaksi, joka mahdollistaa joustavampien asiakaskohtaisten palveluiden räätälöinnin kustannustehokkaasti samalla alentaen verkkojen käyttökustannuksia.
AkronyymiNetwork cloudification
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/06/202331/12/2023

Yhteistyöpartnerit

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.