BATCircle2.0

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

Sekä Euroopan Unioni että Suomen hallitus ovat tunnistaneet energiametallien strategisen tärkeyden ja erityisesti litiumioniakkujen arvoketjun valtavan liiketoimintapotentiaalin. Akkuteollisuutta hallitsevat nykyään Euroopan ulkopuoliset konglomeraatit, mikä aiheuttaa suuria raaka-aineiden ja akkujen toimitusvarmuusriskejä sekä menetettyjä uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Suomalainen kaivosteollisuus tuottaa lähes kaikkia tarvittavia akkumetalleja, kuten nikkeliä, kobolttia ja kuparia. Suomessa on myös huomattavia litium- ja grafiittiesiintymiä. Suomalainen metalliteollisuus jalostaa myös merkittäviä määriä kotimaisia ja ulkomailta tuotuja raaka-aineita. BATCircle2.0-projektin päätavoitteena on luoda innovatiivisia, kustannustehokkaita ja kestäviä tapoja tuottaa lisäarvoa suomalaiselle akkumetalliteollisuudelle. Tähän tavoitteeseen päästään teknologisen tutkimuksen ja innovaatioiden avulla akkumineraalien etsinnässä ja kaivostoiminnassa, akkujen kierrätyksen tehostamisessa, metallurgisten prosessien kehittämisessä, sekä korkean jalostusarvon akkumateriaalien kehityksessä. Entistä suurempaa huomiota kiinnitetään arvoketjun kestävyydelle, mikä kehittää kilpailukykyä akkumetallien kiertotaloudessa. BATCircle2.0-konsortio koostuu neljästä yliopistosta (Aalto-yliopisto, Oulun yliopisto, Itä-Suomen yliopisto ja LUT-yliopisto) ja kahdesta tutkimuslaitoksesta (GTK ja VTT) sekä seitsemästä suuryrityksestä ja yhdeksästä PK-yrityksestä. Konsortiota tukee myös neuvoa-antava asiantuntijaryhmä, jossa on edustajat kansallisista ja kansainvälisistä sidosryhmistä. Laaja-alainen yhteistyö näiden avainpartnereiden kesken tulee vahvistamaan suomalaisen akkumetalliekosysteemin integraatiota laajempaan eurooppalaiseen kiertotalouden periaatteita noudattavaan akkumetalliverkostoon.
LyhytotsikkoBATCircle2, HYDRO
AkronyymiBATCircle2.0
TilaKäynnissä
Todellinen alku/loppupvm01/05/202130/04/2024

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Vuonna 2015 YK:n jäsenvaltiot sopivat 17 maailmanlaajuisesta kestävän kehityksen tavoitteesta (Sustainable Development Goal, SDG) poistamaan köyhyyden, suojelemaan planeettaa ja takaamaan vaurauden kaikille. Tämä projekti edistää seuraavia kestävän kehityksen tavoitteita:

  • SDG 7 – Edullinen ja puhdas energia
  • SDG 8 – Ihmisarvoinen työ ja taloudellinen kasvu
  • SDG 9 – Teollisuus, innovaatiot ja infrastruktuuri
  • SDG 11 – Kestävät kaupungit ja yhteisöt
  • SDG 12 – Vastuullinen kulutus ja tuotanto
  • SDG 13 – Ilmastotoimet

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.