Vauhdilla kohti fuusioenergiaa

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

Lämpöydinfuusio on yksi mahdollinen menetelmä tuottaa energiaa. Sen etuina ovat päästöttömyys, turvallisuus ja lähes loputtomat
polttoainevarat. Fuusioreaktorin rakentamisessa ollaan päästy pisteeseen, jossa Etelä-Ranskaan rakennetaan reaktoria, jonka tarkoitus
on osoittaa tieteellisesti lämpöydinfuusio mahdolliseksi. Tämä uusi reaktori tulee operoimaan plasmoilla, jotka syttyvät itsestään. Tämä
tarkoittaa sitä, että plasman kuumentaminen tapahtuu fuusioreaktioissa vapautuvalla energialla. Näissä reaktioissa syntyy myös
korkeaenergisiä alfahiukkasia ja neutroneita. Nämä voivat vahingoittaa reaktoreiden ensiseinän materiaaleja. Mahdollisten ongelmien
ennustaminen on mahdollista vain numeerisen laskennan avulla. Näiden ongelmien tunnistamiseksi ja ratkaisemiseksi tässä työssä
kehitetään uusia numeerisia menetelmiä, jotka auttavat tulevaisuuden reaktoreiden suunnittelua ja rakentamista.
LyhytotsikkoSnicker Antti AT-kulut
TilaKäynnissä
Todellinen alku/loppupvm01/09/201931/08/2022