Ultra-nopean toiminnallisen magneettikuvauksen ja aivosähkökäyrän menetelmäkehitys aivojen sähköisen ja hemodynaamisen toiminnan mittaamiseksi luonnollisenkaltaisissa ärsykeolosuhteissa

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

Tutkimuksessa kehitetään nopeita magneettikuvausmenetelmiä ihmisaivojen toiminnan mittaamiseksi erityisesti monimutkaisten ja moniaististen ärsykkeiden kuten elokuvien katseluun liittyvän prosessoinnin osalta. Kehitämme toiminnallisen magneettikuvauksen näytteenotttotiheyttä siten että koko aivojen alue pystytään mittaamaan 10 kertaa sekunnissa. Hyödynnämme tätä menetelmää koehenkilöiden yksilöllisen elokuvamieltymyksen tunnistamisessa neljän eri tyylisen elokuvan välillä. Ennakoimme että menetelmämme suorituu tavanomaista menetelmää paremmin koska 1) nopeammalla näytteenottotaajuudella pystytään mittaamaan enemmän data ja 2) häiriölähteet jotka liittyvät sydämänsykkeeseen ja hengitykseen voidaan suodattaa pois helposti. Tämän lisäksi höydynnämme nopeaa kuvantamista elokuvan katselun aikaisen myötätunnon kokemusten tutkimuksessa.
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/09/201628/02/2021

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.