ExtremoForm: Extremophile microorganisms as a source of highly productive enzymes for CO2 reduction to formic acid and other C1 fuels and platform chemicals

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

Nya bioapplikationer föreslår formiat eller myrsyra som förvaringsmolekyler för väte och råmaterial för kemikalier med högt mervärde som en lovande byggsten för vårt samhälle att bli fossiloberoende. Kemisk reduktion av CO2 till formiat kräver dock dyra platinametaller. ExtremoForm-projektet är ett samarbete mellan Aalto-universitetet och VTT och syftar till att hitta nya köld- och syratålande enzymer från naturliga habitat. Dessa biokatalysatorer med överlägsen funktion under extrema förhållanden tillåter en hållbar produktion av myrsyra från CO2 under kalla temperaturer. ExtremoForm kommer att uttrycka, rena och konstruera dessa enzymer för att utveckla kraftfulla biokatalytiska verktyg för CO2-fixering som är oberoende av de mindre hållbara platinametallerna. Nya formiatdehydrogenaser ger också ett utmärkt tillfälle att expandera enzymernas produktportfölj även till andra CO2-härledda plattformskemikalier eller lösningsmedel (t ex myrsyrans estrar och formamider).
AkronyymiExtremoForm
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/01/202031/12/2023

Yhteistyöpartnerit

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Vuonna 2015 YK:n jäsenvaltiot sopivat 17 maailmanlaajuisesta kestävän kehityksen tavoitteesta (Sustainable Development Goal, SDG) poistamaan köyhyyden, suojelemaan planeettaa ja takaamaan vaurauden kaikille. Tämä projekti edistää seuraavia kestävän kehityksen tavoitteita:

  • SDG 7 – Edullinen ja puhdas energia

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.