Kokeellisesti validoitu lähestymistapa simulointiin halkeilua teräskuitubetonissä

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

Työssä tutkitaan betonimassan ja siihen sekoitettujen teräksisten kuitujen muodostamaa komposiittia, teräskuitubetonia. Teräskuitubetonin tärkeä ominaisuus kyetä hallitsemaan halkeilua perustuu teräskuitujen ja betonin väliseen tartuntaan. Työ sisältää mikrorötgentomografiaa hyödyntävää kokeellista tutkimusta. Kokeellisen tutkimuksen tuloksia ja havaintoja käytetään työssä käytettävien numeeristen menetelmien kalibrointiin ja validointiin. Työssä tarkastellaan kahta numeerista mallia: betonia kuvaava kolmifaasinen malli, joka koostuu sementtipastasta, runkoaineesta ja tartuntakerroksesta sekä diskreetti elementtimalli. Tutkimuksen aikana betonin kolmifaasista mallia täydennetään lisäämällä siihen teräskuidut ja simuloimalla kuitujen tartuntaomaisuuksia ja kuitujen suuntautuneisuutta betonissa. Olemassa olevan diskreetin elementtimallin koodin odotetaan tarkentuvan sisällyttämällä siihen kokeellisesti määritettävää tietoa koheesiovoimista.
LyhytotsikkoEik Marika
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/09/201521/07/2019