Luonnonmukaiset valunnan viivästysmenetelmät kestävässä vesien hallinnassa

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

EviBAN-hankkeessa valunnan luonnonmukaisia käsittelyratkaisuja (NBS) kehitetään osana kestävää vesitaloutta ja vesien hallintaa. Hankkeen osatutkimuksissa keskitytään vesien viivästysmenetelmiin (NWRM), mukaanluettuna rakennettujen alueiden hulevesien luonnonmukaiset käsittelyratkaisut sekä valunnan imeytyksen ja pohjaveden lisäämisen käyttö vesienhallintamenetelmänä. Hankkeessa luodaan laskennalliset työkalut NBS-ratkaisujen arvoimiseksi ja tarkastelu ulotetaan käsittelyistä saatavien hyötyjen ja haittojen sosio-ekologiseksi tarkasteluksi, joka realisoidaan kestävän kehityksen arvointimallintamisen avulla osallistujamaiden tutkimuskohteissa. Tulokset tukevat NWRM-ratkaisujen suunnittelua, mitoitusta ja arviointia sekä edistävät ilmastonmuutokseen varautumista. Suomen kaupunkialueilla sijaitsevat tutkimuskohteet keskittyvät hulevesien hallintaratkaisuihin ja tulokset täydentävät Norjassa, Ranskassa ja Etelä-Afrikassa sijaitsevien NBS-tutkimuskohteiden tuloksia.
AkronyymiEviBAN
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/04/201931/12/2022

Yhteistyöpartnerit

  • Aalto-yliopisto (johto)
  • Antea Group (Yhteishakija)
  • imaGeau (Yhteishakija)
  • SINTEF (Yhteishakija)
  • Stellenbosch University (Yhteishakija)
  • ASSOCIATION POUR LA GESTION DES OEUVRES SOCIALES DU BUREAU DE RECHERCHES GEOLOGIQUES ET MINIERES B R G M (Yhteishakija)
  • Suomen Akatemia (Projektin osapuoli)
  • VTT Teknologian Tutkimuskeskus VTT Oy

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Vuonna 2015 YK:n jäsenvaltiot sopivat 17 maailmanlaajuisesta kestävän kehityksen tavoitteesta (Sustainable Development Goal, SDG) poistamaan köyhyyden, suojelemaan planeettaa ja takaamaan vaurauden kaikille. Tämä projekti edistää seuraavia kestävän kehityksen tavoitteita:

  • SDG 11 – Kestävät kaupungit ja yhteisöt
  • SDG 13 – Ilmastotoimet

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.