Kutistuvien kaupunkien asuttavuuden parantaminen yhteiskehittäen

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

Maailmanlaajuisesti, pienet kaupungit rakenteellisesti heikoilla alueilla kutistuvat pitkään jatkuneen väestökadon seurauksena. Tämä johtaa niiden marginalisoitumiseen, palveluiden vähenemiseen ja asukkaiden itsetunnon rapistumiseen. Kun kaupungin asuttavuus heikkenee, asukkaat ovat yhä riippuvaisempia ulkopuolisesta avusta ja resursseista, mutta tuntevat edelleen kuuluvansa kotiseutunsa yhteisöön. Projekti pyrkii etsimään tapoja parantaa pienten kutistuvien kaupunkien asuttavuutta. Teemme vertailevaa tutkimusta, paikallista yhteistyötä ja kehitämme yhteyksiä ruohonjuuritason aloitteiden, suunnittelun ja politiikkatoimien välille Suomessa, Venäjällä ja Saksassa. Paikallisen tiedon ja aktivismin avulla edistämme yhteisöjen omanarvontuntoa ja itsekunnioitusta tukemalla asukaslähtöisiä ratkaisuja. Kehitämme yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa yhteisövetoisen lähestymistavan, jonka avulla voidaan tehdä kontekstisidonnaisia päätöksiä ja edistää sosiaalisia innovaatioita.
LyhytotsikkoLiSh
TilaKäynnissä
Todellinen alku/loppupvm01/01/202131/12/2022

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.