Engineered Infiltration Systems for Urban Stormwater Quality and Quantity Management

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

Hulevesien hallintaan liittyvät kysymykset ovat korostuneet, kun kaupungit valmistautuvat hulevesiä koskevien uusien vaatimusten huomioimiseen. Hulevesien tehostettu hallinta on tarpeen tiivistyvän kaupunkirakenteen, lisääntyvien ja vastaanottavien vesistöjen vedenlaatuun liittyvien tavoitteiden johdosta. Tässä hankkeessa tavoitteena on kehittää uusia materiaaliratkaisuja, jotka edesauttavat huleveden laadun parantamista ennen vesien kulkeutumista maaperään tai kaupunkipuroihin. Ratkaisut pohjautuvat bio-pohjaisten suodatusmateriaalien käyttämiseen ja niiden testaamiseen laboratorio- ja kenttäolosuhteissa. Ratkaisuja arvioidaan myös kaupunkihydrologian mallintamisen keinoin tavoitteena kuvata hulevesien muodostuminen ja laatu erilaisissa alueellisissa mittakaavoissa. Hankkeessa on kansainvälistä yhteistyötä (Ruotsi, Belgia, USA) viitekehyksenä suomalainen pohjoisiin olosuhteisiin soveltuva teknologia. Hanke edistää hulevesien hallintaan kytkeytyviä liiketoimintamahdollisuuksia ja tuo kumppanuusyritysten vedensuodatukseen soveltuvia materiaaleja kaupunkien ja kuntien käyttöön. Hanke edistää suomalaista ympäristöteknologian osaamista luomalla metodeja viherrakentamiseen ja älykkääseen kaupunkirakenteeseen.
LyhytotsikkoStormFilter
AkronyymiStormFilter
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/09/201501/12/2017

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Vuonna 2015 YK:n jäsenvaltiot sopivat 17 maailmanlaajuisesta kestävän kehityksen tavoitteesta (Sustainable Development Goal, SDG) poistamaan köyhyyden, suojelemaan planeettaa ja takaamaan vaurauden kaikille. Tämä projekti edistää seuraavia kestävän kehityksen tavoitteita:

  • SDG 11 – Kestävät kaupungit ja yhteisöt
  • SDG 13 – Ilmastotoimet

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.