Endogeeninen informaatio taloustieteellisissä sovelluksissa

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

Informaation taloustiede on keskeinen mikrotaloustieteen osa-alue, jossa tutkitaan epäsymmetrisen informaation vaikutusta talouden toimijoiden käyttäytymiseen ja sitä kautta markkinoiden ja muiden instituutioiden toimintaan. Tässä projektissa keskitytään epäsymmetrisen informaation syntymiseen. Tutkimuskohteena ovat kannusteet informaation tuottamiseen ja siirtämiseen erilaisissa taloudellisissa sovelluksissa kuten huutokauppamekanismeissa ja uusia innovaatioita kehittävien yritysten kilpailutilanteissa. Tutkimustulosten tavoitteena on tuottaa tietoa huutokauppamekanismien ja tutkimus- ja tuotekehityskannusteiden suunnitteluun, sekä ymmärtää paremmin informaation kulkeutumista sosiaalisen oppimisen kautta. Tutkimus kuuluu talousteorian alaan, ja pääasiallisena tutkimusmenetelmänä sovelletaan peliteoriaa. Tutkimus toteutetaan Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun taloustieteen laitoksella.
LyhytotsikkoSA/Murto
TilaKäynnissä
Todellinen alku/loppupvm01/09/201931/08/2023