Elmery

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

Elmery kehittää arvometalien talteenottoa prosessi- ja jätevesistä, joissa niitä on pienissä pitoisuuksissa. Nykyisellään näitä arvometalleja ei saada otettua talteen taloudellisesti järkevästi, vaikka tämän kaltaisia liuoksia on kansallisesti ja globaalisti merkittäviä määriä. Menetelmä on sähkökemiallinen, ympäristöystävällinen, kemikaalivapaa ja energiankulutukseltaan alhainen. Elmery selvittää menetelmän hyödyntämismahdollisuudet, liiketoimintapotentiaalin sekä tuottaa hyödyntämisen kannalta merkityksellistä sähkökemiallista osaamista, parametritutkimusta, optimointia ja laitetekniikan tutkimusta. Elmeryn tavoitteena on kehittää menetelmä hyödynnettäväksi kaupallisessa liiketoiminnassa.
LyhytotsikkoTUTL Elmery Hydro Res
AkronyymiELMERY
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/07/202030/04/2022