Electric Driven Zonal Hydraulics (EL-Zon)

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

Tämän tutkimusprojektin tavoitteena on luoda suomalaisille yrityksille kilpailuetua luomalla suoravetohydrauliikan (DDH) avulla paikallishydrauliikkakonsepteja. Tämä on tärkeä askel kohti erityyppisten koneiden hybridisointia ja automatisointia. Suoravetohydrauliikassa yhdistyy sähkö- ja hydraulikäyttöjen parhaat ominaisuudet ja tuloksena on tuottavuuden kasvu, energian kulutuksen minimointi sekä parempi ja robustimpi säädettävyys. Nämä seikat pätevät hyvin sekä työkoneissa että teollisuuden järjestelmissä.

Tähdättäessä ”kevyeen” hybridisointiin koneiden valmistajien ei tarvitse muuttaa koko koneen suunnittelua ja rakennetta. Kuitenkin pidemmällä tähtäyksellä pitää harkita muutoksia koneen layout suunnitteluun, konetyyppeihin ja myöskin liiketointamalleihin. Tämän takia haluamme ratkaista monta ongelmaa koneiden toiminnassa tuomalla niihin paikallishydrauliikkaa. Erityisesti tähtäämme seuraaviin:
• sähkö- ja hydraulitekniikan parhaitten ominaisuuksien yhdistäminen
• robust ohjauksen luominen ja anturiton asemaohjaus
• potentiaalisten vuotokohteiden vähentäminen asennusten integroinnilla
• energian kulutuksen minimointi “power-on-demand” ominaisuudella
• kineettisen ja potentiaalienergian regenerointi
• yksiköiden lämpötasapainon hallinnan evaluointi eri tilanteissa.
LyhytotsikkoEL-Zon
AkronyymiEL-Zon
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/06/201530/09/2018

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Vuonna 2015 YK:n jäsenvaltiot sopivat 17 maailmanlaajuisesta kestävän kehityksen tavoitteesta (Sustainable Development Goal, SDG) poistamaan köyhyyden, suojelemaan planeettaa ja takaamaan vaurauden kaikille. Tämä projekti edistää seuraavia kestävän kehityksen tavoitteita:

  • SDG 7 – Edullinen ja puhdas energia

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.