Topologically induced frustration and quantum phenomena

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

Matala-ulotteiset systeemit mahdollistavat erinäisiä topologisesti stabiloituja eksitaatioita, kuten fraktionaalisia hiukkasia, elektroneja reunatiloissa, komposiittifermioneja jne. Erilaisten matala-ulotteisten rakenteiden joukossa hiilinanoputki (CNT) on erinomainen esimerkki substraatista, jolla adsorboituneeseen atomaariseen heliumikerrokseen voidaan luoda ja stabiloida topologisia defektejä 2D-kiteessä. Rajallinen määrä pistemäisiä defektejä saadaan vakautettua nollalämpötilaan saakka, koska nämä defektit johtuvat topologisesta frustraatiosta, ts. kiraalisen CNT-hilan ja 1/3 täyttymistä suosivan adsorboituneen heliumin superhila-rakenteen välisestä ristiriidasta. Tässä projektissa tutkitaan topologisesti indusoitujen defektien vaikutuksia helium-CNT -järjestelmään. Tutkimme defektien liikkuvuutta kiraalisella CNT-substraatilla ja optimoimme nanoputkinäytteemme niin, että teoreettisesti odotettu superkidetila voidaan havaita.
AkronyymiEFT
TilaKäynnissä
Todellinen alku/loppupvm01/09/202131/08/2025

Yhteistyöpartnerit

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.