Effektiva finita element metoder inom kontinuummekanik

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

I projektet utvecklas effektiva simuleringsmetoder för problem inom fastkropps- och strukturmekanik. De specifika problem som
beaktas, är kontakten mellan två elastiska kroppar och plattstrukturer. För kontaktproblemen är de okända som beräknas kontaktzonen
och kontaktspänningarna. Kropparnas rörelse i förhållande till varandra, och den därmed åtföljda friktionen, kommer att beaktas.
Kropparna kommer också att tillåtas genomgå stora förskjutningar. För plattstrukturer är förskjutningen och spänningsfördelningen de
okända som beräknas. Dessutom kommer vibrations och knäckningsproblem att studeras. Arbetet kommer att bestå av en noggrann
matematisk analys av algoritmerna tillsammans med numeriska referensberäkningar.
LyhytotsikkoStenberg Rolf
TilaKäynnissä
Todellinen alku/loppupvm01/09/201931/12/2022

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.