Enablers and Concepts for Automated Solutions

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

ECAMARIS (Enablers and Concepts for Automated Maritime Solutions)  -Co-innovation-hankkeen päätavoitteena on luoda mahdollistajia merialan lisäarvoa tuottaville autonomisille ratkaisuille. ECAMARIS-projekti keskittyy autonomisiin alusteknologioihin ja konsepteihin, jotka mahdollistavat laivanvarustajille kaupallisia ja turvallisuushyötyjä tarjoavat kolme käyttötapausta: komentosillan uudelleensijoittelu, ehdollisesti ja ajoittain pienemmin miehitetty komentosilta sekä ehdollisesti ja ajoittain miehittämätön komentosilta. Komentosillan uudelleensijoittelu tarjoaa mahdollisuuden lisätä tilavuusrajoitettujen alusten lastikapasiteettia, mikä pienentää lastiyksikkökohtaisia kuljetuskustannuksia ja päästöjä. Ehdollisesti ja ajoittain pienemmän miehityksen tai miehittämättömän komentosillan avulla miehistön käyttöä voidaan tehostaa tai miehistön määrää voidaan pienentää ja siten operointikustannukset pienenevät. Lisääntyneen automaation avulla myös navigointionnettomuuksien todennäköisyyden odotetaan pienenevän ja alusturvallisuuden paranevan.  Käyttötapausten kehitystyön tueksi ECAMARIS-projektin tavoitteena on osoittaa, että niihin liittyvät avainteknologiat täyttävät nykyisten säädösten vaatimuksen automatisoitujen alusten kyvykkyydestä vähintään samaan turvallisuuden tasoon kuin perinteisten alusten kohdalla. Tähän liittyen projektissa määritetään tekniset ja toiminnalliset vähimmäisvaatimukset kehitettäville teknologioille. Nämä vaatimukset osoitetaan valideiksi julkisessa tutkimusohjelmassa kehitettävien prosessien, testimenetelmien sekä tutkimusinfrastruktuurin avulla. ECAMARIS myös arvioi käyttötapauksiin liittyvien avainteknologioiden liiketoimintapotentiaalia, kehittää liiketoimintamalleja, toteuttaa asiakastutkimuksia ja luo suunnitelman projektin tulosten kaupallistamiseksi.  ECAMARIS on VTT:n ja Aalto-yliopiston johtama konsortiohanke, johon kuuluu useita rinnakkaishankkeita eri teknologiateollisuuden ja merenkulun toimijoilta.  
AkronyymiECAMARIS
TilaKäynnissä
Todellinen alku/loppupvm01/08/202131/03/2024

Yhteistyöpartnerit

 • Aalto-yliopisto (johto)
 • AILiveSim Oy (Yhteishakija)
 • Finnpilot Pilotage Oy (Yhteishakija)
 • Foreship Oy (Yhteishakija)
 • Langh Ship Oy (Yhteishakija)
 • Traficom Liikenne- ja viestintävirasto (Yhteishakija)
 • Business Finland Oy (Projektin osapuoli)
 • ABB Oy
 • GIM Oy

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Vuonna 2015 YK:n jäsenvaltiot sopivat 17 maailmanlaajuisesta kestävän kehityksen tavoitteesta (Sustainable Development Goal, SDG) poistamaan köyhyyden, suojelemaan planeettaa ja takaamaan vaurauden kaikille. Tämä projekti edistää seuraavia kestävän kehityksen tavoitteita:

 • SDG 3 – Hyvä terveys ja hyvinvointi
 • SDG 9 – Teollisuus, innovaatiot ja infrastruktuuri
 • SDG 11 – Kestävät kaupungit ja yhteisöt
 • SDG 14 – Vedenalainen elämä

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.