Easy zonal hydraulics

Projekti: Business Finland: Other research funding

Lisätietoja

Tiivistelmä

Yhä tiukentuvien päästörajoitusten ohjaamina työkonevalmistajat ovat siirtymässä polttomoottori-teholähteistä joko erilaisiin hybriditeholähteisiin tai jopa täyssähköisiin teholähteisiin koneiden kokoluokasta riippuen. Näin saadaan vähennettyä koneiden tuottamia päästöjä, mutta niiden merkittävämpi vähentäminen edellyttää myös koneiden energiankulutuksen pienentämistä. Jotta tähän tavoitteeseen päästään heikentämättä koneiden tehoa ja suorituskykyä, tulee koneiden energiaa kuluttavien järjestelmien hyötysuhdetta parantaa.

Energiankulutuksen kannalta työkoneiden epätaloudellisin osa on tyypillisesti koneen eri toimintojen toteuttamiseen käytettävä hydraulijärjestelmä. Tämän hankkeen tavoitteena on tuottaa uusia helposti konfiguroitavia, sovellettavia ja hallittavia suuren suorituskyvyn omaavia sähköhydraulisia järjestelmäarkkitehtuuriratkaisuja, jotka mahdollistavat työkoneiden hydrauliikan hyötysuhteen merkittävän nostamisen nykyisin käytössä oleviin hydraulijärjestelmiin verrattuna.

Nämä uudet järjestelmäarkkitehtuurit perustuvat toimilaitekohtaiseen suorakäyttöhydrauliikkaan (Direct Driven Hydraulics), jossa kunkin yksittäisen toiminnon toteuttavaa toimilaitetta tai toimilaiteryhmää ohjataan sähkömoottoriohjatulla pumpulla. Näillä saadaan vältettyä ne työkoneissa perinteisesti käytettyjen keskushydraulijärjestelmien piirteet, jotka aiheuttavat suuria tehohäviöitä ja heikentävät järjestelmän hyötysuhdetta merkittävästi; venttiilien käyttö toimilaitteiden ohjaukseen ja niin kutsutun keskushydrauliikan käyttö usean rinnan kytketyn toimilaiteohjauksen tehonlähteenä.

Korkeampi hyötysuhde mahdollistaa koneen paremman energiatalouden, mikä puolestaan mahdollistaa sekä koneen polttoainekulutuksen ja päästöjen vähentämisen että sen suorituskyvyn ja tuottavuuden kasvattamisen.
LyhytotsikkoEasy zonal hydraulics
AkronyymiEZE
TilaKäynnissä
Todellinen alku/loppupvm01/05/201931/08/2021

Organisaatiot

Projektit osallistujaa

ID: 34127211