Electrochemically Assisted Aqueous Reduction of Waste Streams for Metals Recovery and Functional Surfaces

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

EARMetal-projektissa tutkitaan alihyödynnettyjen arvometallien (Pt, Pd, Au, Ag) talteenottoa hydrometallurgisista prosessi- ja jäteliuoksista. Arvometallit pinnoitetaan energiatehokkaasti ja selektiivisesti suoraan elintarviketeollisuuden jätteistä valmistettujen huokoisten 3D-rakenteiden päälle, sekä ulkoisiin ärsykkeisiin reagoivien polymeerijousien päälle. Pintojen toiminnallisuutta voidaan säätää esimerkiksi valolla ja lämmöllä, jolloin funktionaaliset nanopartikkelit joko paljastuvat tai peittyvät. Nämä pinnat luovat uusia materiaalivaihtoehtoja muun muassa aurinkoenergialaitteisiin tai antibakteriaalisiin pintoihin. Lisäksi projektissa tutkitaan, miten näitä materiaaleja voidaan kierrättää niiden elinkaaren lopussa.
AkronyymiEARMetal, Hydro
TilaKäynnissä
Todellinen alku/loppupvm01/09/202131/08/2025

Yhteistyöpartnerit

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Vuonna 2015 YK:n jäsenvaltiot sopivat 17 maailmanlaajuisesta kestävän kehityksen tavoitteesta (Sustainable Development Goal, SDG) poistamaan köyhyyden, suojelemaan planeettaa ja takaamaan vaurauden kaikille. Tämä projekti edistää seuraavia kestävän kehityksen tavoitteita:

  • SDG 7 – Edullinen ja puhdas energia
  • SDG 8 – Ihmisarvoinen työ ja taloudellinen kasvu
  • SDG 9 – Teollisuus, innovaatiot ja infrastruktuuri
  • SDG 12 – Vastuullinen kulutus ja tuotanto

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.