Dysleksia: geenitausta, aivotoiminta, keinot sen voittamiseksi

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

Dysleksia eli lukivaikeus on merkittävä terveysongelma, jolla on geneettinen tausta ja johon liittyy normaalista poikkevia aivotoiminnan piirteitä. Tutkimuksemme pyrkii ymmärtämään dysleksian syy-seuraussuhteita ja löytämään menetelmiä sen voittamiseksi. Hankkeessa keskitymme kaikkein vakavimpiin lukivaikeuksiin, joiden taustaa selvitämme monitieteisesti. Meillä on käytettävissä maailmanmitassa huipputasoiseksi tunnustettu erityisosaaminen. Yhdistämme molekulaarisen genetiikan, aivotutkimuksen, tilastomatemaattisen osaamisen ja lukivaikeuksien voittamiseen tarvittavan interventioteknologian poikkeuksellisen syvälliseen dysleksiaa koskevaan tietämykseen, joka pohjaa SA:n huippuyksiköistä resurssinsa saaneeseen Jyväskylä Longitudinal Study of Dyslexia -tutkimukseen. Tavoitteemme on kehittää tehokkaita yksilöllisiä oppimismenetelmiä, jotka voidaan tarjota ajoissa ja siten voivat merkittävästi minimoida koko elämän mittaista merkittävää haittaa.
LyhytotsikkoDYSGEBRA/Salmelin
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/09/201531/08/2019

Yhteistyöpartnerit

  • Aalto-yliopisto (johto)
  • SA: Research funding (other) (Projektin osapuoli)
  • SA: Research funding (other) (Projektin osapuoli)
  • Suomen Akatemia (Projektin osapuoli)

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Vuonna 2015 YK:n jäsenvaltiot sopivat 17 maailmanlaajuisesta kestävän kehityksen tavoitteesta (Sustainable Development Goal, SDG) poistamaan köyhyyden, suojelemaan planeettaa ja takaamaan vaurauden kaikille. Tämä projekti edistää seuraavia kestävän kehityksen tavoitteita:

  • SDG 3 – Hyvä terveys ja hyvinvointi

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.