Dynamical configuration interaction - Dynaaminen konfiguraatiovuorovaikutus

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

Materiaalien optisten ja elektronisten ominaisuuksien ymmärtäminen on perustana monille teknologisille laitteille, kuten tietokoneille, aurinkokennoille ja lasereille. Näiden laitteiden ominaisuuksien jatkuva parantaminen edellyttää tulevaisuudessa uusien materiaalien käyttöönottoa. Materiaalien laskennallinen seulonta on tehokas tapa nopeuttaa uusien teknologisten materiaalien löytämistä. Tutkimus laajenee yhä enenevässä määrin materiaaleihin, joissa elektroneilla on vahva keskinäinen vuorovaikutus. Nykyiset teoriat eivät kuitenkaan ole riittävän tarkkoja luotettavasti ennustamaan näiden 'vahvasti korreloituneiden' materiaalien elektronisia ja optisia ominaisuuksia. Olemme kehittämässä uutta teoreettista ja laskennallista menetelmää materiaalien optoelektronisten ominaisuuksien ymmärtämiseen ja ennustamiseen. Menetelmällämme voi olla suora vaikutus tehokkaampien aurinkokennojen suunnitteluun, mikä edesauttaa puhtaan energian tuotantoa ja vähentää fossiilisten polttoaineiden tarvetta.
LyhytotsikkoDvorak Marc tutkijatohtori
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/09/201831/08/2021

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Vuonna 2015 YK:n jäsenvaltiot sopivat 17 maailmanlaajuisesta kestävän kehityksen tavoitteesta (Sustainable Development Goal, SDG) poistamaan köyhyyden, suojelemaan planeettaa ja takaamaan vaurauden kaikille. Tämä projekti edistää seuraavia kestävän kehityksen tavoitteita:

  • SDG 7 – Edullinen ja puhdas energia

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.