SIIVOUSMENETELMIEN KEHITTÄMINEN HAITALLISEN KEMIALLISEN JA MIKROBIOLOGISEN ALTISTUMISEN VÄHENTÄMISEKSI KOULURAKENNUKSISSA

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

Poikkitieteellisen tutkimushankkeen tavoitteena on selvittää siivouksen aiheuttamaa altistumista kemiallisille ja mikrobiologisille epäpuhtauksille ja ilmanvaihdon merkitystä altistumisen vähentämisessä. Kyselytutkimuksen avulla selvitämme yleisesti käytetyt puhdistusaineet ja niiden yhteydet raportoituun oireiluun kouluissa. Laboratorio-ja kammiokokeilla tutkitaan siivouskemikaalien emissioita ja toksisuutta erilaisissa olosuhteissa. Ilmastoinnin optimoinnin avulla pyritään minimoimaan siivouksesta aiheutuvien epäpuhtauksien esiintyminen sisäilmassa. Kenttätutkimuksilla ja tulosten tilastollisilla analysoinneilla selvitetään siivouksen aiheuttamaa altistumista haitallisille epäpuhtauksille kouluissa ja keinoja altistuksen vähentämiseksi. Tulosten perusteella annetaan suosituksia siivousmenetelmistä, siivousaineista ja ilmanvaihdon optimoinnista altistuksen vähentämiseksi. Tulokset ovat sovellettavissa koulurakennusten lisäksi myös muihin julkisiin rakennuksiin.
LyhytotsikkoCleanSchool/Salonen
AkronyymiCleanSchool
TilaKäynnissä
Todellinen alku/loppupvm01/09/202031/08/2024