Digitaalinen suoravalmistus lääketieteen arvoketjuissa

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

Projektissa tutkitaan 3D-tulostettavien lääketieteellisten mallien ja implanttien arvoketjuja sairaaloissa. Tavoitteena on kartoittaa nykyiset arvoketjut, niiden toimijat ja toimijoiden sijainti. Kartoituksen perusteella voidaan tutkia miten arvoketjua voisi tehostaa, miten ratkaista nykyisiä ongelmia ja pullonkauloja, sekä miten nämä tulevat muuttumaan tulevaisuudessa 3D-tulostuksen ja muiden teknologian kehittyessä. Tuloksena 3D-tulostusta voidaan hyödyntää sairaaloissa tehokkaammin nyt ja tulevaisuudessa.
LyhytotsikkoDiDiMinH/Salmi
AkronyymiDiDiMinH
TilaKäynnissä
Todellinen alku/loppupvm01/09/201931/08/2023

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.