Turbulenssi pyörteisessä välivyöhykkeessä: vaikutus magnetosfäärin ja säteilyvöiden plasman ominaisuuksiin

  • Dimmock, Andrew (Projektin jäsen)
  • Pulkkinen, Tuija (Vastuullinen tutkija)

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

Tutkimus vastaa kahteen avaruussään peruskysymykseen: 1) Mikä on magneettikehän rajapinnan turbulenssin rooli avaruussään ilmiöissä ja kuinka sen voimakkuus riippuu aurinkotuulen ominaisuuksista; 2) miten rajapinnan virtaukset vaikuttavat van Allenin säteilyvöiden vahvistumiseen avaruusmyrskyjen aikana. Yhdistämällä ainutlaatuiset NASA THEMIS ja Van Allen -satelliittien mittaukset rajapinnalta ja säteilyvöiden alueelta sekä uusi tilastollinen analyysimenetelmä ja numeeriset simulaatiomallit saamme kattavan kuvan pienen skaalan ilmiöiden vaikutuksista magneettikehän eri osissa. Avaruussään ennustemallien tarkkuuden parantaminen edellyttää globaalin systeemin hallinnan lisäksi pienen skaalan ilmiöiden ymmärtämistä, mikä syntyy vain pureutumalla plasmafysiikan peruskysymyksiin. Avaruussään monitorointi ja ennustaminen palvelee Euroopan avaruusjärjestön ja EU:n avaruusohjelmia sekä kansallisia infrastruktuureja, erityisesti korkeajännitesähköverkon ja maakaasuputkijärjestelmän toimintaa.
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/09/201514/01/2018

Yhteistyöpartnerit

  • Aalto-yliopisto (johto)
  • SA: Research funding (other) (Projektin osapuoli)
  • Suomen Akatemia (Projektin osapuoli)

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.