Digitaalinen eriarvoisuus älykaupungeissa

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

Projekti tarkastelee kaupunkien digitalisaatiota ja älykaupunkikehitystä käyttäen käsitettä digitaalinen eriarvoisuus. Se viittaa ihmisten digitaalisen pystyvyyden eroihin, joihin kuuluu digitaalisen teknologian saavutettavuus, taidot ja ymmärrys. Projekti toteutetaan yhteistyössä Helsingin ja Espoon kanssa. Se perustuu suunnitteluantropologiselle lähestymistavalla, mikä tarkoittaa, että uuden tiedon lisäksi se tuottaa ideoita, konsepteja ja käytännön sovelluksia. Projekti tuottaa uutta tietoa siitä, miten erilaiset ihmiset kokevat digitaalisen eriarvoisuuden kaupungeissa, jotka toteuttavat digitalisaatiota intensiivisesti ja rakentavat myös erityisiä älykaupunkialueita. Toiseksi, se tarkastelee miten digitaalista tasa-arvoa voi edistää, ja etsii uusia tapoja ja periaatteita älykaupunkien rakentamiseen. Tarkoitus on muokata älykaupungista väline, jonka avulla kaupunkilaisten teknologiaa koskevaa syvää ymmärrystä voisi kasvattaa sen sijaan, että älykaupungit tuottavat eriarvoisuutta.
AkronyymiDISC
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/09/202031/10/2023

Yhteistyöpartnerit

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.