Digital Health Revolution 2

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

Yksilöllisen terveys- ja hyvinvointitiedon hyödyntäminen kansalaisten terveyden ylläpitämiseksi ja sairauksien ennaltaehkäisemiseksi on maailmanlaajuinen suuntaus, jonka eturintamassa myös Suomi on vahvasti mukana. Digital Health Revolution 2 -hankkeen visiona on mahdollistaa yksilöstä saatavan tiedon hyötykäyttö osana personoituja, ennaltaehkäiseviä palveluja sekä parantaa kansalaisen mahdollisuuksia omaehtoiseen hyvinvoinnin ylläpitoon.
Hankkeen lähtökohtana on, että yksilö voi hyödyntää omia tietojaan itse valitsemissaan käyttökohteissa sekä kontrolloida tietojensa käyttöä. Hankkeen tavoitteena on yhdistää systemaattisesti eri lähteistä saatavaa tietoa, mukaan lukien yksilön genomitieto, terveys- ja hyvinvointiseurantatieto sekä arkikäyttäytymiseen liittyvä tieto eli ihmisen digitaalinen jalanjälki. Tavoite on jalostaa yksilöllinen terveystieto yhteiskunnan ja yksilön hyödyksi uusina palveluratkaisuina.

Hankkeessa jatketaan DHR1-hankkeessa aloitetun, henkilökohtaiseen tietoon perustuvan käyttäjälähtöisen, ennaltaehkäisevän palvelupilotin toteuttamista. Hankkeella pyritään perinpohjaiseen asenneilmapiirin muutokseen liittyen digitaalisen henkilötiedon hyödyntämisen tapoihin. Tekemisen ytimessä on MyData Allianssi -yhteisön rakentaminen, mikä samalla myös mahdollistaa uuden liiketoiminnan ja uusien palveluratkaisujen kehittämisen eettisiä ja lainmukaisia säännöksiä noudattaen.

Pitkällä aikajänteellä hankkeen tulokset mahdollistavat henkilökohtaiseen tietoon perustuvien ennaltaehkäisevien palveluratkaisujen integroitumisen myös osaksi julkista terveydenhoitoa ja tulevaisuuden palvelurakennetta.
LyhytotsikkoDHR2
AkronyymiDHR2
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/02/201631/10/2017
  • Oikeudet omiin sote-tietoihin

    Pitkänen, O., huhtikuuta 2017, Kansalainen keskiöön!: Näkökulmia sote-uudistukseen. Pohjonen, S. & Noso, M. (toim.). s. 50-56 7 Sivumäärä 7. (Kunnallisalan kehittämissäätiön julkaisu; nro 2).

    Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/konferenssijulkaisussaChapterProfessional

    Open access