Digidecarbon

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

Kansalaisten toimet energian kuluttajina, pientuottajina ja investoijina ovat yhä keskeisempiä vihreän siirtymän toteutumisessa energiasektorilla ja rakennetussa ympäristössä, jotka ovat edelleen EU:n suurimpia päästölähteitä. Digitaalisaatio mahdollistaa uudenlaisia energiayhteisöitä ja DigiDecarbon tutkii niiden muotoja ja sisäistä dynamiikkaa; niihiin liittyviä liiketoimintaekosysteemeitä; uusia politiikkatoimia ja ohjauskeinojen koherenssia sekä julkisen sektorin roolia digitaalisten energiayhteisöjen tukemisessa; ja laajan kansalaisosallistumisen mahdollistavia digitaalisia tulevaisuuspolku-työkaluja energiayhteisöjen leviämisen tukemisessa. DigiDecarbon on osa verkostoitunutta kompenssiklusteria, joka yhdistää yli vuosikymmenen energiayhteisöjen tutkimuksen kolmessa partneriorganisaatiossa sekä keskeisimmät kansalaisenergian edistäjät yhteisö ja yrityskentässä sekä julkisella sektorilla ja politiikkavalmistelussa.
Akronyymi-
TilaKäynnissä
Todellinen alku/loppupvm01/01/202231/12/2024

Yhteistyöpartnerit

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Vuonna 2015 YK:n jäsenvaltiot sopivat 17 maailmanlaajuisesta kestävän kehityksen tavoitteesta (Sustainable Development Goal, SDG) poistamaan köyhyyden, suojelemaan planeettaa ja takaamaan vaurauden kaikille. Tämä projekti edistää seuraavia kestävän kehityksen tavoitteita:

  • SDG 7 – Edullinen ja puhdas energia
  • SDG 11 – Kestävät kaupungit ja yhteisöt
  • SDG 13 – Ilmastotoimet

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.