Digidecarbon

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

Kansalaisten toimet energian kuluttajina, pientuottajina ja investoijina ovat yhä keskeisempiä vihreän siirtymän toteutumisessa energiasektorilla ja rakennetussa ympäristössä, jotka ovat edelleen EU:n suurimpia päästölähteitä. Digitaalisaatio mahdollistaa uudenlaisia energiayhteisöitä ja DigiDecarbon tutkii niiden muotoja ja sisäistä dynamiikkaa; niihiin liittyviä liiketoimintaekosysteemeitä; uusia politiikkatoimia ja ohjauskeinojen koherenssia sekä julkisen sektorin roolia digitaalisten energiayhteisöjen tukemisessa; ja laajan kansalaisosallistumisen mahdollistavia digitaalisia tulevaisuuspolku-työkaluja energiayhteisöjen leviämisen tukemisessa. DigiDecarbon on osa verkostoitunutta kompenssiklusteria, joka yhdistää yli vuosikymmenen energiayhteisöjen tutkimuksen kolmessa partneriorganisaatiossa sekä keskeisimmät kansalaisenergian edistäjät yhteisö ja yrityskentässä sekä julkisella sektorilla ja politiikkavalmistelussa.
LyhytotsikkoDigidecarbon
AkronyymiA803_Hyysalo_Sa_2021_AoF_KeyAreas
TilaKäynnissä
Todellinen alku/loppupvm01/01/202231/12/2024

Yhteistyöpartnerit

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Vuonna 2015 YK:n jäsenvaltiot sopivat 17 maailmanlaajuisesta kestävän kehityksen tavoitteesta (Sustainable Development Goal, SDG) poistamaan köyhyyden, suojelemaan planeettaa ja takaamaan vaurauden kaikille. Tämä projekti edistää seuraavia kestävän kehityksen tavoitteita:

  • SDG 7 – Edullinen ja puhdas energia
  • SDG 11 – Kestävät kaupungit ja yhteisöt

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.