Multi-fuel combustion: development of a diagnostic tool for carbon-neutral combustion

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

Puhtaan ja uusiutuvan energian käyttö sähköistyvässä ympäristössä on ajankohtaista ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. Polttomoottoreilla tulee olemaan olennainen rooli energiajärjestelmien osana. Euroopan hiilidioksidipäästöjä vähentävän aloitteen mukaisesti puhtaan polttotekniikan kehittäminen on tärkeä askel kohti kasvihuonekaasujen vähentämistä. Tämä tutkimus hyödyntää numeerisia virtauksen ja kemian laskentamenetelmiä nopeuttaakseen alkoholipohjaisten polttoaineiden, kuten metanolin ja etanolin, sekä vedyn käyttöönottoa kestävien ja puhtaiden palamiskonseptien kehitystyössä. Tämän projektin teoreettisen analyysityökalun kehittäminen helpottaa nykyaikaisten moottoreiden haastavien energian vapautumisprosessien ymmärtämistä, jotta voidaan saavuttaa seuraavien vuosien kunnianhimoiset ilmastotavoitteet.
LyhytotsikkoDIAG/Karimkashi
AkronyymiDIAG/Karimkashi
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/09/202031/08/2023

Yhteistyöpartnerit

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Vuonna 2015 YK:n jäsenvaltiot sopivat 17 maailmanlaajuisesta kestävän kehityksen tavoitteesta (Sustainable Development Goal, SDG) poistamaan köyhyyden, suojelemaan planeettaa ja takaamaan vaurauden kaikille. Tämä projekti edistää seuraavia kestävän kehityksen tavoitteita:

  • SDG 7 – Edullinen ja puhdas energia
  • SDG 9 – Teollisuus, innovaatiot ja infrastruktuuri
  • SDG 14 – Vedenalainen elämä

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.