Uusia näkökulmia laihan kaasuseoksen syttymiseen

  • Ahmad, Zeeshan (Projektin jäsen)
  • Larmi, Martti (Vastuullinen tutkija)
  • Ainsalo, Ari (Projektin jäsen)
  • Hassan, Ghulam (Projektin jäsen)
  • Cheng, Qiang (Projektin jäsen)
  • Keskinen, Karri (Projektin jäsen)
  • Kaario, Ossi (Projektin jäsen)

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

I det här projektet undersöks självantändning av magra metan-luftblandningar med n-heptan inblandade. De parametrar som undersöks är inverkan av olika lokala motorförhållanden på självantändningen. Frågeställningen är kopplad till gasmotorkoncept i magra blandningar. Skyftet är att uppnå en hög verkningsgrad och flexibel operation i lastförändringar . Projektet är ett fyraårigt samarbetsprojekt mellan Aalto Universitetet och Åbo Akademi. Den experimentella delen utförs huvudsakligen vid Aalto universitetets optiska forskningsmotor medan förbränningskemiska frågeställningar undersöks numeriskt vid Åbo Akademi.
LyhytotsikkoDF-ignition/Larmi Martti
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/09/201631/12/2020

Yhteistyöpartnerit

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Vuonna 2015 YK:n jäsenvaltiot sopivat 17 maailmanlaajuisesta kestävän kehityksen tavoitteesta (Sustainable Development Goal, SDG) poistamaan köyhyyden, suojelemaan planeettaa ja takaamaan vaurauden kaikille. Tämä projekti edistää seuraavia kestävän kehityksen tavoitteita:

  • SDG 7 – Edullinen ja puhdas energia
  • SDG 14 – Vedenalainen elämä

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.