Design for Value

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

Design for value (D4Value) ohjelman (12/2016 - 12/2019) tavoitteena on mahdollistaa digitaalisen disruption paras mahdollinen hyödyntäminen yritysten liiketoiminnassa. Ohjelmalla on vahva teollisuuden kysyntä, mikä johtuu toimitusketjun eri osien (tehtaat, satamat, laivat jne.) nopeasta kehityksestä. Digitaalinen disruptio muuttaa ovelta ovelle toimitusketjun nopeassa vauhdissa ekosysteemeiksi, missä autonomistella systeemeillä on olennainen osa. Vaikka muutokset ovat käynnissä monella rintamalla, kokonainen arvoketju ei ole vielä muuttunut ratkaisevasti.
Ohjelma tarkastelu tapahtuu ekosysteemin ja asiakasarvon kautta, jolloin voidaan tehokkaasti haastaa nykyiset liiketoimintamallit ja toimijoiden roolit arvoketjussa. Asiakasarvon muodostuminen ja sen muutokset digitalisaatiossa ovat disruption hyödyntämisen perusta. Työ on organisoitu 4 työpaketin (WP) kautta:

· Millaisia liiketoimintamalleja ja ekosysteemejä liiketoiminnan kasvattaminen vaatii digitaalisen disruption aikana ja sen jälkeen? (WP2)
· Mitkä ovat avainteknologiaratkaisut, jotka mahdollistavat, ajavat tai estävät disruption tapahtumisen digitaalisessa toimitusketjussa? (WP3)
· Miten eri toimijat, henkilöstö ja ulkoiset sidosryhmät voidaan sitouttaa mukaan ekosysteemiin ja disruption vaatimiin muutoksiin? (WP4)
· Koska ohjelman aihealue on laaja ja moninainen, ohjelman johtaminen tapahtuu yhteisiin teemoihin pohjautuvien kokonaisuuksien kautta (konseptit), joita edistetään agile-työtapoja soveltaen (WP1). Tällä pyritään maksimoimaan toimijoiden yhteistyön synergiat, yhteistoiminnan tehokas ohjaaminen sekä mahdollistamaan konkreettiset pilotit ja tulokset sekä mahdollistaa tiivis yhteistyö startup ja PK yritysten kanssa.

D4Value-ohjelmalla on kriittinen rooli autonomisen merenkulun alueella, missä se on ensimmäinen ekosysteemitasoinen lähestymistapa.
LyhytotsikkoD4V
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/12/201630/06/2019