Probabilistinen syväoppiminen hierarkkisilla stokastisilla osittaisdifferentiaaliyhtälöillä

  • Särkkä, Simo (Vastuullinen tutkija)
  • Karvonen, Toni (Projektin jäsen)
  • Sarmavuori, Juha (Projektin jäsen)
  • Raitoharju, Matti (Projektin jäsen)
  • Bahrami Rad, Ali (Projektin jäsen)
  • Hostettler, Roland (Projektin jäsen)
  • Emzir, Muhammad (Projektin jäsen)
  • Gao, Rui (Projektin jäsen)
  • Purisha, Zenith (Projektin jäsen)
  • Tronarp, Filip (Projektin jäsen)

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.

Mathematics

Computer Science

Earth and Planetary Sciences