Probabilistinen syväoppiminen hierarkkisilla stokastisilla osittaisdifferentiaaliyhtälöillä

 • Särkkä, Simo (Vastuullinen tutkija)
 • Karvonen, Toni (Projektin jäsen)
 • Sarmavuori, Juha (Projektin jäsen)
 • Raitoharju, Matti (Projektin jäsen)
 • Bahrami Rad, Ali (Projektin jäsen)
 • Hostettler, Roland (Projektin jäsen)
 • Emzir, Muhammad (Projektin jäsen)
 • Gao, Rui (Projektin jäsen)
 • Purisha, Zenith (Projektin jäsen)
 • Tronarp, Filip (Projektin jäsen)

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

Syväoppiminen, käyttäen joko keinotekoisia neuroverkkoja tai probabilistisia syviä gaussisia prosesseja, on suosittu koneoppimistekniikka, jolla on vahva optimointipohjainen tekninen tausta ja joka on saavuttanut suosionsa yhä kasvavan tietokonetehon kautta. Tässä hankkeessa on tarkoituksena kehittää uusi perhe hierarkkisia stokastisia osittaisdifferentiaaliyhtälömalleja ja menetelmiä, joita voidaan käyttää syvien GP-mallien sijasta skaalautuvina täysin probabilistisina vaihtoehtoina syvän oppimisen ongelmaan. Tällä saavutetaan laskennallisia etuja sekä selkeä tilastollinen tulkinta satunnaiskentille ja niiden parametreille. Hankkeessa on vahva teollisuus-akatemia-linkitys ja se sisältää vierailujaksoja yrityksiin sekä kansainvälisesti tunnettuihin yliopistoihin.
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/01/201831/12/2019

Yhteistyöpartnerit

 • Aalto-yliopisto (johto)
 • Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT (Yhteishakija)
 • Suomen Akatemia (Projektin osapuoli)
 • Oulun yliopisto

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Vuonna 2015 YK:n jäsenvaltiot sopivat 17 maailmanlaajuisesta kestävän kehityksen tavoitteesta (Sustainable Development Goal, SDG) poistamaan köyhyyden, suojelemaan planeettaa ja takaamaan vaurauden kaikille. Tämä projekti edistää seuraavia kestävän kehityksen tavoitteita:

 • SDG 7 – Edullinen ja puhdas energia

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.