Data integration and knowledge co-creation for smart urban development (Urbs-data)

Projekti: Business Finland: Other research funding

Lisätietoja

Tiivistelmä

Urbs-data tutkii ja kehittää digitalisaation mahdollistamia uusia ratkaisuja kaupunkisuunnittelun ja alueiden kehittämisen tueksi. Tutkimuksen tavoitteena on uudistaa kaupunkisuunnittelua sekä suunnittelutyökalujen että –prosessien suhteen. Konreettisena tavoitteena on ratkaista käytännön suunnittelutyössä esille nousseita ongelmia liittyen muun muassa tietoaineistojen käytettävyyteen, tietomallien hyödynnettävyyteen sekä suunnittelutyökalujen ja VR/AR-työkalujen rajapintoihin. Näiden rinnalla tutkimushankkeen tavoitteena on analysoida ja kehittää kaupunkisuunnitteluprosessia kohti uudenlaisia kumppanuuksia ja hallintokuntarajat ylittävää yhteistyötä. Kehitystyön ytimenä on big room –työskentely, jota pilotoidaan kahdella alueella yhdessä hankekumppaneiden kanssa. Tutkimuksen toteutus tapahtuu kolmessa iteratiivisesti etenevässä kehityssyklissä ja yhteisissä työpajoissa. Tuloksena syntyy suunnittelun sosiotekninen tukijärjestelmä, participative planning support system (PPSS).
Urbs-data tutkimushanke toteutetaan Aalto-yliopiston ja kolmen alalla toimivan yrityksen Tekes-rinnakkaishankkeena. Tutkimushankkeen kumppaneina ovat Tekes, kuusi yritystä ja yksi kaupunki. Hanke toteutetaan vuosina 2016-2018.
LyhytotsikkoUrbs-data
AkronyymiUrbs-data
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/11/201631/05/2019

Organisaatiot

Projektit osallistujaa

ID: 10498652