Data-driven design for sustainability

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

EU:ssa on kirjattu lakiin tavoite hiilineutraaliudesta vuoteen 2050 mennessä. Suomen tavoite on asetettu jo vuoteen 2035. Tavoitteiden saavuttamiseksi talouden vihreää rakennemuutosta kirittävä ympäristösääntely tulee kiristymään sekä kansainvälisellä, että kansallisella tasolla. Esimerkiksi EU:n ympäristöraportoinnista (CSRD) on tulossa pakollista suurille yrityksille vuonna 2024 ja pienille- ja keskisuurille yrityksille vuoteen 2026 mennessä. Yritysten on pystyttävä yhä paremmin todistamaan tuotteidensa ympäristvaikutus sekä parantamaan niiden ympäristöystävällisyyttä. Vaatimukset raportoinnin tarkkuudesta oletettavasti kiristyvät, jolloin tarvitaan yhä tarkempaa tuotekohtaista tietoa ISO-standardeihin pohjautuvien elinkaarilaskelmien (LCA) sekä ympäristöselosteiden (EPD) muodossa. Data-driven design for sustainability- projektissa ympäristösääntely ja tuotteiden kestävä suunnittelu nähdään mahdollisuutena uuteen liiketoimintaan. Kun ympäristödatan keruu, datan järjestelmäintegraatio, elinkaarilaskenta sekä ympäristöraportointi toteutetaan nykyisiä käytäntöjä laadukkaammin, syntyy ympäristöystävällisyyteen nojaavaa kilpailuetua. Tarkka ja ajankohtainen ympäristödata integroidaan osaksi yrityksen tuotetiedon järjestelmiä. Tavoitteena on automatisoida ympäristöraportointia ja tehdä tuotesuunnittelussa dataan pohjautuvia ratkaisuja, joilla tuotteiden ympäristöystävällisyyttä voidaan jatkuvasti parantaa. Tuotteiden energiatehokkuutta pyritään parantamaan erityisesti tutkimalla uusien valmistusmenetelmien, kuten lisäävän valmistuksen, mahdollisuuksia tuotesuunnittelussa. Projektin perimmäisenä tavoitteena on rakentaa myös projektin ulkopuolisiin yrityksiin laajennettavia käytäntöjä. Hanke on Business Finlandin kumppanuusmalliin nojaava tutkimushanke, jossa Aalto-yliopisto toimii tutkimusorganisaationa, mutta tutkimusteemat nojaavat vahvasti veturiyrityksinä ja projektikumppaneina toimivien yritysten kestävän kehityksen teemoihin.
Akronyymi3DSUS
TilaKäynnissä
Todellinen alku/loppupvm01/01/202430/06/2026

Yhteistyöpartnerit

  • Aalto-yliopisto (johto)
  • ABB Oy
  • Business Finland Oy
  • DeskArtes Oy
  • Electro Optical Systems Finland Oy
  • SelectAM Oy
  • Valmet Flow Control Oy