Syklokineettinen reunaturbulenssi tokamak-plasmassa

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

Fuusioenergia on lupaava tulevaisuuden energianlähde, jonka keskeinen haaste on turbulenssin aiheuttama koossapidon huonontuminen. Turbulenssi ja turbulentti kuljetus on vaikea ongelma useilla eri tieteen aloilla. Erityisen haasteellista on tokamakin reunaturbulenssin simulointi, koska kenttäviivat ovat avoimia ja fluktuaatiotasot ovat melkein yhtä suuria kuin itse suureet, jolloin tavanomaiset turbulenssiteoriat eivät ole enää voimassa. Tässä projektissa pyrimme tutkimaan nykyisen gyrokinetiikkateorian rajoja tulevien fuusiolaitteiden kannalta relevanteille virtauksille ja fluktuaatiotasoille.
Akronyymi-
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/09/201831/12/2022

Yhteistyöpartnerit

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.