CuREN

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

CuRen-M:n tavoitteena on osoittaa, että kupari-redox-virtausakkuja voidaan käyttää laajamittaiseen energiavarastointiin vastaamaan uusiutuvien energialähteiden lisääntyvään käyttöön. Teknologia perustuu kuparin käyttöön aktiivisena materiaalina, mikä mahdollistaa kestävän ja tehokkaan pitkäaikaisen varastointikapasiteetin energiamarkkinoille. Sen kustannukset ja luotettavuus ovat alhaisempia ja ympäristövaikutukset lievempiä kuin tavanomaisilla litium- tai vanadiinipohjaisilla akkujärjestelmillä. Tämä alentaa kustannuksia, joita aiheutuu uusiutuvien energialähteiden integroimisesta nykyiseen energiaverkkoon ja osaltaan vaikuttaa energiantuotannon hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen. Hankkeessa keskitytään tutkimaan ja edistämään teknologian kilpailuetua nykyisiin kilpailijoihin nähden perustutkimuksen sekä teknologian toimintaa ja käyttöä koskevien parannusten avulla. Lisäksi hankkeessa rakennetaan 5 kW/25 kWh:n konseptijärjestelmä, jonka avulla akkua voidaan testata sovellettavissa käyttötapauksissa ja osoittaa teknologian elinkelpoisuus. Lopuksi hankkeen tavoitteena on arvioida ja osoittaa teknologian taloudellinen toteutettavuus.
AkronyymiCuREN
TilaKäynnissä
Todellinen alku/loppupvm01/07/202331/12/2024

Yhteistyöpartnerit