Reacting flow near cool walls

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

Cool-projektissa tutkitaan liekin ja seinämän välistä vuorovaikutusta. Tämä on tärkeää koska kylmä seinämä voi sammuttaa liekin paikallisesti ja näin aiheuttaa haitallisia päästöjä ilmakehään. Koska suurin osa maailman energian tuotannosta liittyy erilaisiin palamisprosesseihin, on tärkeää tavoitella puhdasta ja tehokasta palamista. Kaasua polttoaineena käyttävien voimaloiden ongelmana on 1) laihan kaasuseoksen huono palaminen ja 2) palamattomien hiilivetyjen ja hiilimonoksidin syntyminen kylmien seinämien lähellä. Cool-projektin ratkaisu on käyttää uutta liekitöntä palamistekniikkaa jossa seinämän lähellä olevia reaktioita voidaan tehostaa palamistekniikassa käytetyllä erityisen reaktiivisella polttoaineella. Projekti on ennen kaikkea numeerista laskentaa seinämän lähellä mutta työssä tehdään myös moottorikokeita. Koska projektin aihe on lähes tutkimaton, tulemme tekemään varmasti uusia ja radikaaleja löytyjä joiden avulla pystymme oleellisesti vähentämään päästöjä.
AkronyymiCool/Kaario
TilaKäynnissä
Todellinen alku/loppupvm01/09/202031/08/2024

Yhteistyöpartnerit

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Vuonna 2015 YK:n jäsenvaltiot sopivat 17 maailmanlaajuisesta kestävän kehityksen tavoitteesta (Sustainable Development Goal, SDG) poistamaan köyhyyden, suojelemaan planeettaa ja takaamaan vaurauden kaikille. Tämä projekti edistää seuraavia kestävän kehityksen tavoitteita:

  • SDG 7 – Edullinen ja puhdas energia
  • SDG 14 – Vedenalainen elämä

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.