Ihmisen ja koneen kielenoppimisen kontekstisidonnainen laskennallinen perusta

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

Projektin tavoitteena on ymmärtää, miten ihmislapsi oppii ymmärtämään äidinkieltään vuorovaikuttamalla ympäristönsä kanssa, ja miten vastaavia oppimisperiaatteita voitaisiin hyödyntää puhetta aidosti ymmärtävien älykkäiden koneiden kehittämisessä. Tutkimuksessa keskitytään erityisesti tutkimaan kielen oppimisen kytkeytymistä vuorovaikutustilanteisiin, joissa lapsi kuulee puhetta ja havainnoi maailmaa samanaikaisesti, ja sitä kautta omaksuu kielen merkitykset yhdessä kielen rakenteiden kanssa. Tutkimusmetodina käytetään laskennallista mallinnusta, jossa kielenoppimiseen liittyviä teorioita voidaan testata samanlaisella aisti-informaatiolla kuin jota lapsi havaitsee kieltä oppiessaan. Projektin tuloksena syntyy uutta tietoa siitä minkälaiset yleiset kognitiiviset ja ympäristöön liittyvät tekijät ja mekanismit mahdollistavat varhaisen kielenoppimisen erilaisissa kulttuuri- ja kieliympäristöissä.
LyhytotsikkoLangMod
TilaKäynnissä
Todellinen alku/loppupvm31/12/201731/08/2023

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Vuonna 2015 YK:n jäsenvaltiot sopivat 17 maailmanlaajuisesta kestävän kehityksen tavoitteesta (Sustainable Development Goal, SDG) poistamaan köyhyyden, suojelemaan planeettaa ja takaamaan vaurauden kaikille. Tämä projekti edistää seuraavia kestävän kehityksen tavoitteita:

  • SDG 3 – Hyvä terveys ja hyvinvointi

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.