Tunnearvioteorian laskennallinen mallinnus ihmisen ja tietokoneen vuorovaikutuksessa

  • Jokinen, Jussi (Vastuullinen tutkija)

Hakutulokset