Finnish Centre of Excellence in Quantum Technology

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

Kvanttiteknologiat tulevat mullistamaan yhteiskuntamme. Muutoksen edelläkävijänä suomalainen Kvanttiteknologian huippuyksikkö (QTF) yhdistää alansa tieteellisen ja teknologisen kärkiosaamisen sekä tätä tukevan huipputason tutkimusinfrastruktuurin, joiden kautta tähdätään kvantti-ilmiöiden hyödyntämiseen kiinteän olomuodon kvanttilaitteissa ja -sovelluksissa. Tavoitteenamme on luoda uusia ratkaisuja kvanttikoherenssin ja dissipaation hallintaan ja kehittää uudenlaisia kvanttilaitteita ja hybridiarkkitehtuureja. QTF yhdistää kokeellisen, teoreettisen ja soveltavan huippuosaamisen suprajohde- ja pii-pohjaisten laitteiden, suprajohde-metalli rajapintojen, grafeenin ja muiden 2D-materiaalien sekä nanolankojen ja hiilinanoputkien tutkimuksessa. Näköpiirissä olevia sovellusalueita ovat mm. kvanttisensorit, -simulaattorit, -kommunikaatio ja -laskenta, joiden tuomat tieteelliset, taloudelliset ja yhteiskunnalliset hyödyt tulevat olemaan ennennäkemättömiä.
AkronyymiQTF
TilaKäynnissä
Todellinen alku/loppupvm01/01/202331/12/2025

Yhteistyöpartnerit

  • Aalto-yliopisto (johto)
  • Helsingin yliopisto
  • Suomen Akatemia
  • VTT Teknologian Tutkimuskeskus VTT Oy

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.