Circular Metal Ecosystem - CMEco

 • Aji, Arif (Projektin jäsen)
 • Lundström, Mari (Vastuullinen tutkija)
 • Agarwal, Vivek (Projektin jäsen)
 • Hamuyuni, Joseph (Projektin jäsen)
 • Khalid, Muhammad Kamran (Projektin jäsen)
 • Seisko, Sipi (Projektin jäsen)
 • Halli, Petteri (Projektin jäsen)
 • Sinisalo, Pia (Projektin jäsen)
 • Jafari, Shila (Projektin jäsen)
 • Peng, Chao (Projektin jäsen)
 • Wilson, Ben (Projektin jäsen)
 • Leikola, Maria (Projektin jäsen)
 • Elomaa, Heini (Projektin jäsen)
 • Partinen, Jere (Projektin jäsen)
 • Revitzer, Hannu (Projektin jäsen)
 • Wang, Zulin (Projektin jäsen)
 • Kalliomäki, Taina (Projektin jäsen)

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

Metallien kiertotalousekosysteemi CMEcon tavoitteena on tuoda Suomi CleanTech-teknologian kärkijoukkoon louhimaan perus-, kriittisiä ja arvometalleja nykyään hyödyntämättömistä materiaalisivuvirroista sekä maksimoida sekundäärimateriaalikiertoa ja metallien tuotantoa olemassa olevissa prosesseissa. CMEco luo Suomeen uutta CleanTech-liiketoimintaa ja innovaatioita, joissa metallit kerätään talteen ja poistetaan jatkokäyttöä estävät epäpuhtaudet kierrätysmateriaaleista, prosessiliuoksista, sivuvirroista, kuonista, pölyistä, tuhkista sekä muista jätteistä. Tämä tavoite saavutetaan kehittämällä uusia metallien talteenottoteknologioita, -prosesseja ja –laitteistoja sekä palvelutoimintaa. Projekti on jaettu kolmeen työpakettiin hyödynnettävän materiaalin mukaan: WP1 keskittyy prosessien kiinteisiin sivuvirtoihin, WP2 WEEE ja pohjatuhka kierrätysmateriaaleihin ja WP3 nestemäisiin prosessiliuoksiin ja –sivuvirtoihin sekä prosesseissa käytettäviin happoihin. Hankkeessa muokataan tunnettuja yksikköprosesseja tai luodaan ja käytetään uusia, innovatiivisia yksikköprosesseja, laitteita ja kemikaaleja metallien talteenottoon metallituotannon eri osaprosesseista: esikäsittely, mekaaniset käsittelyt, kuivat ja märät käsittelyt, pyrometallurgia, liuotus, bioliuotus, sähkökemia, ionivaihto, uutto ja adsorptio. Aktiivinen yhteistyö tutkimuslaitosten (Aalto, LUT, GTK, VTT) sekä yritysten (Outotec, Boliden Kokkola, Boliden Harjavalta, Fortum, Norilsk Nickel, Outokumpu, Magsort, Akkuser, Alfamat, Aquaminerals, Timegete Instruments) välillä takaa tulosten käytettävyyden metallien kiertotalouden maksimoinnissa. Projekti tukee teollisuusprosessien materiaali- ja energiatehokkuutta näin parantaen suomalaisen teollisuuden kilpailukykyä sekä sen toiminnan ja tuotteiden ympäristösäännösten mukaisuutta metallien talteenotossa.
AkronyymiCMEco
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/01/201730/04/2019

Yhteistyöpartnerit

 • Aalto-yliopisto (johto)
 • AkkuSer Oy (Yhteishakija)
 • Alfamat Oy (Yhteishakija)
 • Aquaminerals Finland Oy (Yhteishakija)
 • Boliden Harjavalta Oy (Projektin osapuoli)
 • Boliden Kokkola Oy (Projektin osapuoli)
 • CrisolteQ Oy (Yhteishakija)
 • Fortum Waste Solutions Oy (Projektin osapuoli)
 • Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT (Yhteishakija)
 • Magsort Oy (Yhteishakija)
 • Norilsk Nickel Harjavalta Oy (Projektin osapuoli)
 • Outokumpu Stainless Oy (Projektin osapuoli)
 • Timegate (Yhteishakija)
 • Metso Oyj (Projektin osapuoli)
 • Business Finland Oy (Projektin osapuoli)
 • Geologian Tutkimuskeskus
 • VTT Teknologian Tutkimuskeskus VTT Oy

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Vuonna 2015 YK:n jäsenvaltiot sopivat 17 maailmanlaajuisesta kestävän kehityksen tavoitteesta (Sustainable Development Goal, SDG) poistamaan köyhyyden, suojelemaan planeettaa ja takaamaan vaurauden kaikille. Tämä projekti edistää seuraavia kestävän kehityksen tavoitteita:

 • SDG 7 – Edullinen ja puhdas energia
 • SDG 8 – Ihmisarvoinen työ ja taloudellinen kasvu
 • SDG 12 – Vastuullinen kulutus ja tuotanto

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.