CLIMATE OPTIMAL INCOME TAXATION (COP27)

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

COP27 tutkii miten vihreä verouudistus voi edesauttaa ilmastotavoitteiden saavuttamista niin, ettei taloudellinen rasitus kohdistu liiaksi yhteiskunnan huono-osaisimmille. Tulisiko tuloverotuksen progressiota muuttaa osana ilmastopolitiikkaa? Tulisiko kannusteet päästöjen vähentämiseen kohdentaa hyvätuloisille? Luoko ilmastopolitiikka tarpeen muokata tulonsiirtoja, kuten lapsilisiä tai työttömyysturvaa? COP27 vastaa näihin kysymyksiin käyttämällä mekanisminsuunnittelua, joka yhdistetään yksilötason rekisteridataan ja siihen liittyvään kyselytutkimukseen. Niiden avulla tutkimme, mitkä yhteiskuntaluokat ovat herkimpiä ilmastopolitiikan vaikutuksille, ja miten vaikutuksia voidaan parhaiten hyvittää.
AkronyymiCOP27
TilaKäynnissä
Todellinen alku/loppupvm01/09/202331/08/2027

Yhteistyöpartnerit

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.