Discovering safe cleaning for school buildings to reduce harmful chemical, particle and microbial footprint.

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

Poikkitieteellisen tutkimushankkeen tavoitteena on selvittää siivouksen aiheuttamaa altistumista kemiallisille ja mikrobiologisille epäpuhtauksille ja ilmanvaihdon merkitystä altistumisen vähentämisessä. Kyselytutkimuksen avulla selvitämme yleisesti käytetyt puhdistusaineet ja niiden yhteydet raportoituun oireiluun kouluissa. Laboratorio-ja kammiokokeilla tutkitaan siivouskemikaalien emissioita ja toksisuutta erilaisissa olosuhteissa. Ilmastoinnin optimoinnin avulla pyritään minimoimaan siivouksesta aiheutuvien epäpuhtauksien esiintyminen sisäilmassa. Kenttätutkimuksilla ja tulosten tilastollisilla analysoinneilla selvitetään siivouksen aiheuttamaa altistumista haitallisille epäpuhtauksille kouluissa ja keinoja altistuksen vähentämiseksi. Tulosten perusteella annetaan suosituksia siivousmenetelmistä, siivousaineista ja ilmanvaihdon optimoinnista altistuksen vähentämiseksi. Tulokset ovat sovellettavissa koulurakennusten lisäksi myös muihin julkisiin rakennuksiin.
AkronyymiCleanSchool/Salonen
TilaKäynnissä
Todellinen alku/loppupvm01/09/202031/08/2024

Yhteistyöpartnerit

  • Aalto-yliopisto (johto)
  • Suomen Akatemia (Projektin osapuoli)
  • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
  • Vaasan yliopisto

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Vuonna 2015 YK:n jäsenvaltiot sopivat 17 maailmanlaajuisesta kestävän kehityksen tavoitteesta (Sustainable Development Goal, SDG) poistamaan köyhyyden, suojelemaan planeettaa ja takaamaan vaurauden kaikille. Tämä projekti edistää seuraavia kestävän kehityksen tavoitteita:

  • SDG 3 – Hyvä terveys ja hyvinvointi
  • SDG 7 – Edullinen ja puhdas energia
  • SDG 13 – Ilmastotoimet

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.