Civic Agency in AI? Democratizing Algorithmic Services in the Public Sector

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

Julkisissa palveluissa käytetään yhä enemmän algoritmisia infrastruktuureja tarjoamaan kansalaisille innovatiivisia digitaalisia palveluita. Tämä tutkimusprojekti arvioi asiantuntijoiden, palveluntarjoajien ja kansalaisten näkemyksiä ja käytäntöjä inklusiivisen, demokraattisen ekosysteemin kehittämiseksi tekoälyn hallintoa varten. Euroopan komission tekoälyn sääntelyehdotus on nostattanut keskustelua ehdotuksen EU-tason vaikutuksista. Projekti kokoaa julkisiin tekoälypalveluihin liittyvistä teksteistä korpuksen ja tutkii niissä esiintyviä arvoja, narratiiveja ja positioita diskurssianalyysin ja luonnollisen kielen käsittelyn menetelmin. Lisäksi projekti käyttää tapaustutkimuksia julkisten palveluiden tekoälyteknologioiden käytäntöjen ja haasteiden korostamiseksi. Tutkimus arvioi kansalaisten näkemyksiä digitaalisesta kansalaisuudesta ja algoritmisesta lukutaidosta sidosryhmien osallistamiseksi palveluiden suunnitteluun sekä Suomen ja EU-tason tekoälyn hallinnon demokratisoimiseksi.
AkronyymiCAAI-AoF
TilaKäynnissä
Todellinen alku/loppupvm01/09/202331/08/2027

Yhteistyöpartnerit

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.