Circular Raw Materials Research Infrastructure

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

Aalto-yliopisto, VTT ja GTK ylläpitävät RAMI Circular Raw Materials-infrastruktuuria. Sen tarkoitus on tukea kiertotalouden tarvitsemaa, sekä luonnon että synteettisten epäorgaanisten materiaalien tutkimusta ja vahvistaa Suomen asemaa kiertotaloustutkimuksen johtajana maailmanlaajuisesti. Tutkimusinfrastruktuuri on erityisen tärkeä suljettujen materiaalikiertojen, kestävän kehityksen energiatutkimuksen, primääristen kaivostuotteiden jatkojalostuksen, sekä sekundääristen raaka-aineiden prosessoinnin ja kestävän kehityksen mukaisen käytön tutkimuksessa. Se on olennainen alan uusien asiantuntijoiden koulutuksen alustana. Tiivis yhteistyö teollisuuden kanssa tutkimushankkeissa mahdollistaa tutkimustulosten nopean siirtämisen tuotteiksi markkinoille. Vuoteen 2030 mennessä tavoitteena on kehittää RAMIsta aktiivinen kansallinen, ja kansainvälinen tutkimusympäristö; avoimesti saavutettava RAMI on jo nyt osa EIT Raw Materials infrayhteistyöverkostoa.
AkronyymiFIRI 2023 RAMI
TilaKäynnissä
Todellinen alku/loppupvm01/01/202431/12/2027

Yhteistyöpartnerit

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.