Circular Raw Materials Research Infrastructure

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

Aalto-yliopisto, VTT ja GTK ylläpitävät yhdessä RAMI Circular Raw Materials-infrastruktuuria. Se palvelee luonnon ja synteettisten epäorgaanisten materiaalien tutkimusta ja koulutusta sekä tukee Suomen asemaa kiertotaloustutkimuksen johtajana maailmanlaajuisesti. Tutkimusinfrastruktuuri on erityisen tärkeä suljettujen materiaalikiertojen, kestävän kehityksen energiatutkimuksen, primääristen kaivostuotteiden jatkojalostuksen sekä sekundääristen raaka-aineiden prosessoinnin ja kestävän käytön tutkimuksessa. Tiivis yhteistyö yritysten kanssa varmistaa korkeatasoisen tieteellisen tutkimuksen teollisen merkityksen sekä mahdollistaa tutkimustulosten nopean siirtämisen tuotteiksi markkinoille. Vuoteen 2030 mennessä nykyisen avoimesti saavutettavan ja aktiivisen kansallisen RAMI-tutkimusympäristön tavoitteena on tulla osaksi eurooppalaista ESFRI-infrastruktuuria, mitä helpottaa RI:n kuuluminen jo nyt EIT Raw Materials infrayhteistyöverkostoon.
LyhytotsikkoFIRI 2020 RAMI
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/07/202030/11/2021

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.