Circular Metal Ecosystem - CMEco

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

Metallien kiertotalousekosysteemi CMEcon tavoitteena on tuoda Suomi CleanTech-teknologian kärkijoukkoon louhimaan perus-, kriittisiä ja arvometalleja nykyään hyödyntämättömistä materiaalisivuvirroista sekä maksimoida sekundäärimateriaalikiertoa ja metallien tuotantoa olemassa olevissa prosesseissa. CMEco luo Suomeen uutta CleanTech-liiketoimintaa ja innovaatioita, joissa metallit kerätään talteen ja poistetaan jatkokäyttöä estävät epäpuhtaudet kierrätysmateriaaleista, prosessiliuoksista, sivuvirroista, kuonista, pölyistä, tuhkista sekä muista jätteistä. Tämä tavoite saavutetaan kehittämällä uusia metallien talteenottoteknologioita, -prosesseja ja –laitteistoja sekä palvelutoimintaa. Projekti on jaettu kolmeen työpakettiin hyödynnettävän materiaalin mukaan: WP1 keskittyy prosessien kiinteisiin sivuvirtoihin, WP2 WEEE ja pohjatuhka kierrätysmateriaaleihin ja WP3 nestemäisiin prosessiliuoksiin ja –sivuvirtoihin sekä prosesseissa käytettäviin happoihin. Hankkeessa muokataan tunnettuja yksikköprosesseja tai luodaan ja käytetään uusia, innovatiivisia yksikköprosesseja, laitteita ja kemikaaleja metallien talteenottoon metallituotannon eri osaprosesseista: esikäsittely, mekaaniset käsittelyt, kuivat ja märät käsittelyt, pyrometallurgia, liuotus, bioliuotus, sähkökemia, ionivaihto, uutto ja adsorptio. Aktiivinen yhteistyö tutkimuslaitosten (Aalto, LUT, GTK, VTT) sekä yritysten (Outotec, Boliden Kokkola, Boliden Harjavalta, Fortum, Norilsk Nickel, Outokumpu, Magsort, Akkuser, Alfamat, Aquaminerals, Timegete Instruments) välillä takaa tulosten käytettävyyden metallien kiertotalouden maksimoinnissa. Projekti tukee teollisuusprosessien materiaali- ja energiatehokkuutta näin parantaen suomalaisen teollisuuden kilpailukykyä sekä sen toiminnan ja tuotteiden ympäristösäännösten mukaisuutta metallien talteenotossa.
LyhytotsikkoCMEco
AkronyymiCMEco
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/01/201730/04/2019