Circular Metal Ecosystem - CMEco

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

Metallien kiertotalousekosysteemi CMEcon tavoitteena on tuoda Suomi CleanTech-teknologian kärkijoukkoon louhimaan perus-, kriittisiä ja arvometalleja nykyään hyödyntämättömistä materiaalisivuvirroista sekä maksimoida sekundäärimateriaalikiertoa ja metallien tuotantoa olemassa olevissa prosesseissa. CMEco luo Suomeen uutta CleanTech-liiketoimintaa ja innovaatioita, joissa metallit kerätään talteen ja poistetaan jatkokäyttöä estävät epäpuhtaudet kierrätysmateriaaleista, prosessiliuoksista, sivuvirroista, kuonista, pölyistä, tuhkista sekä muista jätteistä. Tämä tavoite saavutetaan kehittämällä uusia metallien talteenottoteknologioita, -prosesseja ja –laitteistoja sekä palvelutoimintaa. Projekti on jaettu kolmeen työpakettiin hyödynnettävän materiaalin mukaan: WP1 keskittyy prosessien kiinteisiin sivuvirtoihin, WP2 WEEE ja pohjatuhka kierrätysmateriaaleihin ja WP3 nestemäisiin prosessiliuoksiin ja –sivuvirtoihin sekä prosesseissa käytettäviin happoihin. Hankkeessa muokataan tunnettuja yksikköprosesseja tai luodaan ja käytetään uusia, innovatiivisia yksikköprosesseja, laitteita ja kemikaaleja metallien talteenottoon metallituotannon eri osaprosesseista: esikäsittely, mekaaniset käsittelyt, kuivat ja märät käsittelyt, pyrometallurgia, liuotus, bioliuotus, sähkökemia, ionivaihto, uutto ja adsorptio. Aktiivinen yhteistyö tutkimuslaitosten (Aalto, LUT, GTK, VTT) sekä yritysten (Outotec, Boliden Kokkola, Boliden Harjavalta, Fortum, Norilsk Nickel, Outokumpu, Magsort, Akkuser, Alfamat, Aquaminerals, Timegete Instruments) välillä takaa tulosten käytettävyyden metallien kiertotalouden maksimoinnissa. Projekti tukee teollisuusprosessien materiaali- ja energiatehokkuutta näin parantaen suomalaisen teollisuuden kilpailukykyä sekä sen toiminnan ja tuotteiden ympäristösäännösten mukaisuutta metallien talteenotossa.
LyhytotsikkoCMEco
AkronyymiCMEco
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/01/201731/12/2019

Tutkimustuotos

 • 20 Article
 • 2 Conference contribution
 • 1 Chapter
 • 1 Review Article

Applicability of solid process residues as sorbents for the treatment of industrial wastewaters

Khalid, M. K., Agarwal, V., Wilson, B. P., Takaluoma, E. & Lundström, M., helmikuuta 2020, julkaisussa : Journal of Cleaner Production. 246, 118951.

Tutkimustuotos: LehtiartikkeliArticleScientificvertaisarvioitu

 • Design of optimal electrolyte circulation based on the kinetic modelling of copper dissolution in silver electrorefining

  Aji, A., Hamuyuni, J., Aromaa, J., Wilson, B. P. & Lundström, M., 20 kesäkuuta 2020, julkaisussa : Hydrometallurgy. 105403.

  Tutkimustuotos: LehtiartikkeliArticleScientificvertaisarvioitu

  Pressure oxidative leaching of copper cake from nickel refining plant in sulfuric acid media

  Kritskii, A. V., Jafari, S., Sinisalo, P. & Lundström, M., 1 tammikuuta 2020, julkaisussa : Tsvetnye Metally. 2020, 1, s. 19-24 6 Sivumäärä

  Tutkimustuotos: LehtiartikkeliArticleScientificvertaisarvioitu

 • Aktiviteetit

  • 5 Julkinen esitelmä

  Recycling for the Future

  Ben Wilson (Puhuja)
  24 tammikuuta 2019

  Aktiviteetti: Julkinen esitelmä

  Battery Recycling in Practice

  Ben Wilson (Puhuja), Mari Lundström (Kontribuuttori)
  12 helmikuuta 2019

  Aktiviteetti: Julkinen esitelmä

  My Life in Science and Research

  Ben Wilson (Puhuja)
  9 marraskuuta 2018

  Aktiviteetti: Julkinen esitelmä