Charge traps in crystalline matter for future technologies (CRYSTRAP)

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

Tässä projektissa kehitetään uusi kokeellisia menetelmiä atomitason ilmiöiden samainaikaiseen ominaisuuksien ja rakenteen tutkimiseen tulevaisuuden teknologioita varten kehitetyissä kiteisissä materiaaleissa. Näiden uusien työkalujen voima osoitetaan käyttämällä niitä ohutkalvojen ja optoelektroniikan komponenttien tutkimuksessa - materiaaliluokkina nitridit, uudet läpinäkyvät puolijohdeoksidit, timantti sekä piikarbiri. Transienttipositronimikroskopialla päästään ennenäkemättömään paikkaresoluutioon tämänkaltaisissa mittauksissa, ja saadaan uusia tuloksia varauksen paikallistumisesta puolijohteissa ja eristeissä. Tämä avaa uusia näkymiä ja mahdollisuuksia tulevaisuuden elektroniikan teknistieteelliselle tutkimukselle.
LyhytotsikkoCRYSTRAP/Tuomisto
AkronyymiCRYSTRAP
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/09/201831/08/2019

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Vuonna 2015 YK:n jäsenvaltiot sopivat 17 maailmanlaajuisesta kestävän kehityksen tavoitteesta (Sustainable Development Goal, SDG) poistamaan köyhyyden, suojelemaan planeettaa ja takaamaan vaurauden kaikille. Tämä projekti edistää seuraavia kestävän kehityksen tavoitteita:

  • SDG 7 – Edullinen ja puhdas energia

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.